EN PERSONLIG EKONOMIBYRÅ

Mycket att hålla reda på?


I takt med att de administrativa kraven blir allt större blir också redovisningen komplexare. Genom att säkerställa att ni ges rätt förutsättningar kan vi på Ekonomi & Konsultservice / Equinox Consulting hjälpa er att hantera detta -oavsett vilken bransch ni är verksamma i, eller omfattning på ert bolag.


I största möjliga utsträckning sköter vi också all direktkommunikation med berörda myndigheter åt er.EN VIKTIG OCH LÅNGSIKTIG RELATION För oss är det viktigt med en rak och tydlig kommunikation där förväntningar från båda parter klargörs och efterlevs. För att få en förståelse för vilka utmaningar ni står för och vad ni behöver hjälp med, träffas vi genom ett personligt möte alternativt videomöte, eller så börjar vi med ett enkelt telefonsamtal om så hellre föredras.

  

Vi rättar oss efter varje kunds önskemål och behov och kommer även med andra anpassade förslag. Vi arbetar digitalt och automatiserat genom olika integrationslösningar, för att på bästa sätt effektivisera administrationen från kundsidan. Detta innebär även att bokföringen har rätt förutsättningar för att bli kostnadseffektiv och realtidsaktuell (beroende på lösning).

ERFARENHET OCH ENGAGEMANG


Vår erfarenhet påvisar att företag och dess ledare med tiden förändras och ställs inför nya möjligheter och utmaningar varpå lösningarna blir helt avgörande . Det kan vara nya beslut från myndigheter som kräver omfattade företagsförändringar (för att säkerställa företagets fortsatta överlevnad) men även att sjukdomar uppstår, vare sig det är inom företaget eller i samhället (ex. en pandemi).


Oavsett utmaning är det för oss en självklarhet att bistå vi med vår kompetens för att attackera uppkomna svårigheter med kreativa lösningar!


Vi ser fram emot att få höra från dig inom kort!