Ekonobi - Flitig som ett bi, med er ekonomi

Byrå-och kundsamverkan

Arbeta digitalt med oss genom BL App


Du fotar leverantörsfakturor och kvitton, skapar kundfakturor, hanterar utlägg mm – direkt i BL app.

Vi får direkt tillgång till underlagen och sköter resten. 


Med BL App får du din bokföring gjord av ett proffs, men till en lägre kostnad än traditionella redovisningsbyråer kan erbjuda. Andra fördelar är att du kommunicerar direkt med oss genom appen och kan följa hur företagets ekonomiska utveckling fortlöper genom den tydliga ekonomiöversikten.

Det här får du tillgång till!


 • Ekonomiöversikt
  Snabb och tydlig överblick över firmans ekonomi.


 • Fakturering
  Skapa och skicka fakturor i mobilen när jobbet är klart.

 • Bokföring
  Sköt företagets bokföring utan att behöva göra den.

 • Leverantörsfakturor
  Inkomna leverantörsfakturor attesteras enkelt.


 • Kassarapporter
  Manuell uppladdning av SIE-filer eller enkel intergration med kassa mjukvaran. 


 • Kvittohantering
  Spara kvitton i appen genom att fota dem.


 • Lönespecifikationer
  Se och kontrollera din lön snabbt, enkelt och smidigt.I korthet fungerar det så att du laddar hem BL appen från "AppStore" eller "Google Play".

BL app kan så klart även köras på webben och för att göra detta behöver du skaffa ett användarkonto.
Länken till programmet finns här: https://app.bjornlunden.se


Du behöver sedan i stort sett bara starta appen och fota dina kvitton, fakturor, mm. Därefter checkar vi av att underlagen stämmer och bokför händelserna. Är det några oklarheter skickar vi ett meddelande till dig direkt via appen - smidigt va!


Med appen (eller på webben om du så vill) sköter du fakturering, utläggshantering, tidrapportering, körjournal, mm. Den överskådliga vyn gör det också enkelt att nå de olika delarna samtidigt som en tydlig "att göra-lista " aviserar saker som du behöver åtgärda. Återrapportering får du i appen i form av en ekonomiöversikt och en ständigt uppdaterad grafisk resultatprognos som visar hur företaget utvecklas ekonomiskt.

Så här fungerar vårt digitala arbete!

Information om GDPR


Varför införs GDPR?
Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.


För vilka gäller GDPR?
GDPR gäller för samtliga företag/myndigheter/föreningar och i vissa fall även privatpersoner som har verksamhet i ett EU-land eller med individer som befinner sig i ett EU-land. Den gäller all personuppgiftsbehandling i systematisk form, i princip all form av elektronisk hantering av personuppgifter, inklusive register, databaser och löpande text. Den kan även gälla viss manuell hantering, t ex register man har på papper.


Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Förordningen gäller för den personuppgiftsansvarige, dvs den som hanterar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Den gäller även för den som är personuppgiftsbiträde, dvs den som hanterar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, t.ex. en leverantör av en IT-tjänst.


Både en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde har alltså ansvar för att GDPR följs. Båda måste t ex föra register över behandling och ha ett eget ansvar för säkerhet. Använder du någon annan för att behandla dina personuppgifter så är du tvungen att ha ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med denne, tillsammans med en instruktion om hur biträdet får behandla de personuppgifter som du är ansvarig för.


Vad räknas då som personuppgifter?

 • En personuppgift är något som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut en unik nu levande person (människa/fysisk person). Ett bra exempel är ett personnummer som helt ensamt kan peka ut en viss person.
 • Ett namn är i sig själv troligen inte en personuppgift eftersom det kan finnas flera personer med samma namn, kombinerar man däremot namnet med en adress och postort så är det högst troligt en personuppgift eftersom namnet och adressen pekar på en viss person.
 • Det är inte bara text som räknas som personuppgifter utan även bilder, ljudupptagningar, fingeravtryck, IP-adresser eller andra uppgifter som på ett annat sätt kan används till att identifiera en individ.
 • En uppgift om en juridisk person, t ex ett aktiebolag, är inte en personuppgift. Men namnet på en person som jobbar i ett företag kan vara en personuppgift.


Känsliga personuppgifter

Vissa kategorier av personuppgifter anses vara känsliga personuppgifter. Det gäller uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter samt uppgifter om hälsa. Här gäller ännu mer restriktiva regler.

Vad är en personuppgiftsbehandling?
En personuppgiftsbehandling är allting man kan göra med en personuppgift och några vanliga exempel är att samla in den, spara en uppgift, ändra, titta på, skriva ut, ta bort, förstöra m.m. Har du någon gång samlat, hämtat eller köpt in en personuppgift och har den i elektronisk form så kan du räkna med att du gör en personuppgiftsbehandling.


Gallring
Personuppgifter får inte sparas, det vill säga förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras. För att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt bör den som behandlar personuppgifter införa tidsfrister och rutiner för radering eller avidentifiering.

Våra underbiträden

Företag

Land för behandling

Beskrivning av behandling

Överföring till annat land

Björn Lundén Information

Sverige

Lagring av data i informationssytem

Nej

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgifts.-behandling

Syftet med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Köp av tjänst via någon av våra kanaler eller kundreskontra


Leverera tjänsten

Kontakt-, adress- & faktureringsuppgifter

Lagring av data i informations-sytem

Nej

Avtalstiden + 1 år

Arbetssökande specifik tjänst

Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Generella-, arbetselaterade-, prestationsrelaterade, identitetsrelaterade

Arbetssökande

Intresse-avvägning

Under rekryterings-processen + ytterligare 2 år

Vi använder kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Accept