LÖPANDE BOKFÖRING

Vi hanterar den löpande bokföringen regelbundet och systematisk där ert företags affärshändelser sammanställs och dokumenteras enligt gällande regelverk.


LÖNEHANTERING 

Vi utför även all typ av lönehantering såsom löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalningar, samt
arbetsgivardeklarationer.


BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Enligt gällande lagkrav hjälper vi ert företag att upprätta bokslut och årsredovisningar. Vi upprättar också nödvändiga dokument och skickar in dessa till myndigheterna så att ni inte behöver tänka på det.


INKOMSTDEKLARATIONER

Vi hjälper er också med att upprätta inkomstdeklarationer med olika bilagor (när så krävs) för såväl företag som som privatpersoner.


KUND- & LEVERANTÖRSFAKTUROR SAMT RESKONTRA 

Tack vare vårt digitala ekonomisystem kan vi på ett enkelt sätt hantera både kund- och leverantörsfakturor. Vi kan sortera, kategorisera, bokföra och betala era leverantörsfakturor och vi ställer även ut och följer upp era kundfakturor.


Vi arbetar med tydliga attestflöden för att säkerställa kostnadseffektivitet och att rätt person har kontroll över fakturaflödet
BOKFÖRING & REDOVISNING

Vi hjälper ert företag med både den interna och externa bokföringen, genom att vi antingen blir er interna ekonomifunktion eller fungerar som ett komplement till den redan befintliga ekonomiavdelningen.

SKATTERÅDGIVNING

Är du osäker på om du betalar rätt skatt i ditt bolag eller vilka skattemässiga regler du behöver ta hänsyn till i din verksamhet?


Vi kan hjälpa dig att analysera uppkomna situationer samtidig som vi arbetar förebyggande för att motverka oönskade skatteeffekter och minskar skattebördan på ditt företag.


Vår skatterådgivning innefattar såväl enskilda firmor såsom aktiebolag och handelsbolag.

Vi arbetar för att göra det så lättförståeligt som möjligt för er, för att ni ska kunna koncentrera er på företagets verksamhet.


BOLAGSBILDNING

Tänker du bilda och starta upp ett nytt bolag eller dotterbolag? Vilken typ av bolagsform är lämpligast för er? Vi hjälper er självklart genom hela processen.

RÅDGIVNING


Behöver du rådgivning och hjälp för att driva eller göra förändringar i ditt bolag? Då kan vi finnas där som stöd med mycket kunskap inom olika områden. Vi diskuterar funderingar och ev. utmaningar som plötsligt kan visa sig.


Vi hjälper er även att komma i kontakt med specialister inom  valda områden. 

FÖRETAGSLEDNING

Variationen på företagsledning är stor mellan olika företag från en ensam eller fåtal ägare och företagsledare som styr bolagen.


I dessa företag kan det vara viktigt att ha någon som hjälper till och utvärderar olika beslutsalternativ. Det är något vi på Ekonomi & konsultservice i Sverige och Equinox Consulting AB gärna hjälper er med.  Vi vill att ni ska göra det bästa möjliga val för just ert företag.BYTE AV BOLAGSFORM

Går du i tankar om att byta bolagsform på ditt nuvarande bolag och undrar vad som är mest fördelaktigt för din verksamhet? Där kan vi finnas till som bollplank för att hitta det mest gynnsamma valet.


I samband med byte av företagsform bistår vi även med allt administrativt arbete.